Stagiaires verloskunde Academie Maastricht

Ongeveer 2-3 keer per jaar zal een studente van de Academie Verloskunde Maastricht bij ons stage lopen. Afhankelijk van het leerjaar waarin zij zich bevindt, zal zij handelingen onder onze begeleiding en verantwoordelijk uitvoeren. U wordt hierover tijdig geïnformeerd zodat u ook aan kunt geven als u bezwaar heeft tegen haar aanwezigheid.