Wijzigingen in vergoeding prenatale testen per 1 januari 2015

  • Per 1 januari moeten aanstaande ouders de combinatietest zelf betalen. Dit geldt ook als de vrouw ouder is dan 36 jaar. In sommige gevallen wordt het vergoed uit de aanvullende verzekeringen. Bij een medische indicatie wordt de combinatietest wel vergoed.
  • De kosten van vervolgonderzoek (vlokkentest, vruchtwaterpunctie of deelname aan de NIPT-studie) vallen onder de zorgverzekering, maar kunnen ten koste gaan van het eigen risico.
  • Na 1 januari komen vrouwen vanaf 36 jaar alleen in aanmerking voor invasief onderzoek (vlokkentest en/of vruchtwaterpunctie) als ze eerst een combinatietest hebben gedaan.